OEROL Terschelling 22 juni 2018

P E R S O N E E L S V E R E N I G I N G
A E G O N
P R E S E N T E E R T

O E R O L   T E R S C H E L L I N G

2 2   J U N I   2 0 1 8

Op 22 juni a.s. hebben we weer ons jaarlijkse dagtocht naar Terschelling om even te proeven van het OEROL-festival. Dit jaarlijks terugkerend gebeuren staat in het teken van straattheater. Ook dit jaar gaan we weer met de “Regina Andrea” naar Terschelling. Op de heenweg krijgen we koffie met koek en op de terugreis het onvolprezen warm/koud buffet dat elk jaar weer fantastisch wordt verzorgd. Dit is bij de prijs inbegrepen.

Het globale programma:

7.30 uur inschepen in de visserij-haven van Harlingen
8.00 uur vertrek uit de haven
10.30 uur aankomst op Terschelling
18.30 uur inschepen voor de terugreis
19.00 uur vertrek uit de haven van Terschelling
21.15 uur aankomst in Harlingen

~ De minimale deelname voor deze dag is 40 personen, maximaal 90 personen ~

De kosten

De eigen bijdrage voor de dagtocht, inclusief koffie, koek en het buffet is € 40,00 pp. PV lid en 1 introducé kom je met meer dan 2 personen dan betalen zij € 50,00 pp. Verrekening vindt plaats met het salaris van juli 2018.

Wilt u met een fiets het eiland verkennen? Dan kunt u vooraf een fiets reserveren. De fietshuur voor deze dag bedraagt € 8,50. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u dit opgeven bij de aanmelding. Wilt u een E-bike huren dan komen de kosten op €20,-

Heb je vragen? Dan kun je terecht bij Plony Fernee (058-2571366) of Thea Schipper (951542)

AANMELDEN KAN TOT UITERLIJK 1 MAART 2018
VOL = VOL