Glasschilderen 20 januari 2018

W O R K S H OP   G L A S S C H I L D E R E N

2 0   J A N U A R I   2 0 1 8

In een ontspannen sfeer ga je aan de slag om een kunstwerk te maken. Jan Hooghiemstra van Glasatelier Jan Hooghiemstra uit Oentsjerk heeft op speciaal verzoek van ons wederom een ontwerp gemaakt, dit keer een vis.. We gaan deze met de bij ons bekende techniek beschilderen. Het is natuurlijk mogelijk om een van de andere kunstwerken te maken, zie hiervoor de op de website van Jan Hooghiemstra (http://www.janhooghiemstra.nl/workshop).

Waar en wanneer?

De workshop vindt plaats op zaterdag 20 januari bij Glasatelier Jan Hooghiemstra in Oentsjerk . De workshop begint om half 2 en zal naar verwachting rond half 4 zijn afgelopen. Koffie en thee met wat lekker staat voor ons klaar.

De kosten

De kosten voor de vis zijn € 49,50. Op alle kunstwerken zit voor jouw als lid en 1 introducee een korting van € 12,50. Bij opgave graag aangeven wat je wilt maken.

PS: ook kinderen vinden het erg leuk om te doen.

Aanmelden voor 9 januari.
Informatie kan opgevraagd worden bij Marjan Hoogterp (953400)