Beste leden van de Personeelsvereniging Aegon Leeuwarden,

De jaarvergadering van het verenigingsjaar 2016 vindt dit jaar plaats op dinsdag 23 mei vanaf 20.00 uur in Foyer 1 aan de Snekerkade.

Naast de verantwoording die de penningmeester en de secretaris afleggen over het afgelopen verenigingsjaar, staat de bestuursverkiezing op de agenda. Voor het eerst in zeer lange tijd zijn er meer verkiesbare kandidaten dan vacatures in het bestuur.

Wij hopen op een grote opkomst tijdens de vergadering. Mocht je tijdens de vergadering verhindert zijn, maar wel willen stemmen voor de bestuursvergadering, dan kun je contact opnemen met Yvonne van Twisk (voorzitter) of Anneke van Buiten (secretaris) voor nadere informatie en een stembiljet via pvaegonlwd@aegon.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur Personeelsvereniging Aegon Leeuwarden